Amfibyum - Amfibi

Amfibyumlar Hakkında

Amfibyumlar Hakkında

Amfibyumlar temel olarak üçe ayrılırlar. Bunlar ayaksız kertenkeleler, Semenderler ve anura takımından Kurbağalardır. Her ne kadar farklı olarak yaşasalar da amfibyumlar benzer şekilde büyürler. Her biri larva şeklinde sulak ortama bırakılır. Belirli bir erginlik süresine erişen bu hayvanlar zaman içerisinde sudan çıkarak kara hayatına geçer. Tabii ki suda yaşamaya devam eden amfibyumlar da mevcuttur.

Amfibyumlar Hakkında

Genel Bilgiler

Amfibyumlar hakkında bilinmesi gereken en önemli özellik, bu canlıların evrim süresince balıkla sürüngen arasındaki basamağı oluşturduklarıdır. Bunun en büyük örneği larva halinde suda büyümeye bırakıldıktan sonra erişkin hale geldiklerinde suda yaşamak zorunda kalmayıp, karaya çıkabilmeleridir. Bu sebeple özellikle evrimsel açıdan bu canlılar büyük önem taşımaktadır.

Ayaksız kertenkeleler, genel olarak solucana benzeyen basit canlılardır. Yumuşakça olan bedenleri bağırsaktan oluşmuştur. Toprağı kazarak yaşayan bu hayvanların kazma işlevi kafaları sayesinde gerçekleşir. Kafaları vücutlarına nazaran çok daha sert ve kazma işlemine uygun olarak yuvarlak haldedir. Gövdesi bölünmüş halde bulunan birkaç boğumdan oluşmuştur. Kafasının iki yanındaki gözleri küçük birer oyuğu andırmaktadır ve her ne kadar basit bir canlı da olsa çene kemiklerinin iki yanında küçük dişler bulunmaktadır.

Amfibyumlar hakkında konuşup sirenleri anmamak olmaz. Sirenler genel olarak Amerika ve Meksika civarında sıkça görülen türlerdendir. Bu türler solungaçları yardımıyla solunum yaparlar. Bedenleri önde bulunan iki ayak sayesinde hareket eder. Arkalarında başka ayak yoktur, sürünerek hareketlerine katkıda bulunur.

Kurbağalar ve Semenderler

Amfibyumları oluşturan diğer canlılara göre en sık bulunanlar kara ve su Kurbağalarıdır. Ülkemizde de özellikle sıcak ve sulak yerlerde sıklıkla karşılaşılan bu türler yabancısı olduğumuz canlılardan değillerdir. En önemli özelikleri bacaklarında bulunan 3 adet bilek kemiği sayesinde yukarıya doğru zıplayabilmeleri ve başarılı bir biçimde yüzebilmeleridir. Alt çenede bulunan küçük dişler besinlerini öğütmelerine yardımcı olur. Dış bedenleri salgı bezleriyle kaplı olduğundan, sürekli olarak vıcık vıcık bir görünüme sahiptirler.

Semenderler arasında da hem karada hem de suda yaşayan türler bulunur. Derilerinde Kurbağalarda olduğu gibi özel bir sıvı bulunur. Suda yaşayan türleri, iyi birer yüzücüdür. Son yıllarda, sıklıkla tercih edilen bir evcil hayvan haline gelerek evlerde beslenmeye başlanmıştır. Her türlü küçük böcek ve balığı severek yerler.

Yorum Yaz