Böcekler

Kan Emici Sivrisinekler

3.8/5 - (23 votes)

Sinekler ailesinin vücut yapıları en narin olan grubunu oluşturan sivrisinekler, vücut yapıları kadar beslenme şekilleriyle de farklılık gösterirler. Yaşamlarını devam ettirebilmeleri için proteine ihtiyaç duyan sivrisineklerin, yeryüzünde yaklaşık 3000 türü bulunur ve bu türlerden bazıları besinlerinin bir kısmını kan emerek karşılar. Ancak tüm türler ve cinsiyetler kan emmezler.

Hangi Sivrisinekler Kan Emer?

Sivrisineklerin tüm türlerinin kan emerek yaşamadıklarını belirtmiştik. Sivrisineklerin yalnızca dişileri kan emer. Erkek sivrisinekler ise asla kan emmezler, çoğunlukla bitki özleri ve sıvı besinler onlar için yaşamlarını devam ettirmeye yeterlidir.

Sivrisinekler Neden Kan Emerler?

Dişi sivrisineklerin insanları sokmaları ve kan emmeleri yalnızca beslenme ihtiyaçlarıyla sınırlı değildir. Çünkü erkek sivrisineklerin insanları ya da diğer canlıları sokmadıkları ve kan emerek yaşamadıkları bilinmektedir. Dişi sivrisineklerin kan emici olmalarında yalnızca beslenme ihtiyaçları değil, aynı zamanda yumurtlayabilmeleri için çok yüksek derecede proteine gereksinim duymalarıdır. Bu nedenle yalnızca insanları değil, diğer tüm canlıların da kanını emebilirler.

Sivrisinekler Nasıl Kan Emer?

Dişi sivrisinekler, sıcaklık ve neme duyarlı olan, 3 ayağı üzerindeki duyargaları aracılığıyla kan emecekleri canlıları tespit ederler. Ancak bu konuda oldukça seçici oldukları söylenebilir. Çünkü günlük yaşamımızda da bazı insanları sivrisineklerin sokmadıkları bilinmektedir. Bu durumun temelinde sivrisineklerin bünyelerine en uygun kanı hissedebiliyor oluşları geliyor.

Bunun için insana yaklaşmaları ve insanın salgıladığı ter gibi salgıların test edilmesi gerekir. Nem ve sıcaklığa çok duyarlı olan sivrisinekler insanların salgılarından hareket ederek kendilerine en uygun kanı tespit eder ve kanı emmek için işe başlar.

Sanılanın aksine sivrisinekler bir boruyu insan vücuduna saplayarak kanı emmez. Bu işlem için sıra dışı bir sistemi devreye sokar. Dişi sineklerin ağızlarının altındaki özel yapıların sırasıyla işlemesi gerekir. Aksi taktirde kan emilemez. Öncelikle ağızlarının altında bulunan iki farklı tüpün ve yine iki keskin bıçağın bulunduğunu belirtmek gerekiyor. Sivrisinek sahip olduğu iki bıçağıyla deriyi keser ve iki tüpten birini açılan yarıkla buluşturur. İlk tüpte bulunan tükürük salgısı aynı zamanda kanın pıhtılaşmasını önlemekte görev yapar. Salgı etkisini kısa sürede gösterir. Bu nedenle kimi zaman bir sivrisinek tarafınızdan sokulduğunuzu, sivrisinek henüz vücudunuzdan ayrılmadan anlayabilirsiniz. Bunun nedeni tükürükte bulunan etkenlerin sizi kaşındırmasıdır. İlk tüpün ardından sivrisinek ikinci tüpü açılan yarığa sokarak kanı bu tüp sayesinde alır.

Bu işlem çok kısa sürede gerçekleşir. Sivrisineklerin sokmalarından korunmakta yukarıda belirttiğimiz, nem ve sıcaklık değişimlerinin yüksek olduğu fiziksel aktiviteler için uygun mekanların seçilmesi gerekebilir. Çünkü kuru bir tene sahip olduğunuzda sivrisinekler sizi tercih etmeyeceklerdir.

Yorum Yaz