Böcekler

Sivrisinek Türleri

1.5/5 - (2 votes)

Sivrisinekler, yeryüzünde yaklaşık olarak 3000 sivrisinek türünün yaşadığı bilinen zararlı böceklerdendir. Çoğunluğunun sokması insanlara zarar vermese de yaklaşık olarak 100 türünün bulaşıcı hastalık ve mikrop taşıdıkları bilinen bir gerçek.

Dişilerinin insanları ve diğer canlıları sokarak kan emmeleri hemen herkesin rahatsızlık ve tedirginlik duyacağı bir durumdur. Türler, gerek vücut yapıları ve gerekse sahip oldukları özellikleri ve yaşama alanlarına göre sınıflandırılmış ve sivrisinek türleri ortaya çıkmıştır.

Bu yazımızda sivrisinek türlerini sizin için konu edindik. En bilinen sivrisinek türleri ise şöyle:

Sarı Humma Sivrisineği

Afrika kökenli, tropikal bölgelerde yaşayan sarı humma sivrisineği, diğer sivrisineklerden ayrılan çok özel bir vücut yapısına sahiptir. Ayaklarında bulunan beyaz çizgiler en büyük özelliklerini oluşturur. Dang ateşi, zika ateşi ve sarı humma olarak bilinen akut viral hastalığın taşıyıcısıdır.

Aedes

Latince karşılığı tatsız, iğrenç manasına gelen sivrisinek türünün ana vatanı tropikal bölgeler olsa da, günümüzde artık kutuplar haricinde hemen tüm bölgelerde görülebilmekte. Dünyada bilinen en istilacı sivrisinek türü olan Aedes, özellikle bazı türlerinin bulaşıcı hastalıklara neden olduğu bilinmektedir. Dang humması ve sarı humma taşıdıkları tespit edilen hastalıkların başında yer alır.

Anofel

Yaklaşık olarak yüzde on türünün sıtmaya neden olan parazit taşıdığı tespit edilmiş bir sivrisinek türü olan anofel, diğer sivrisinek cinslerinden de virüs taşıyıcısıdır. Özellikle Afrika, tropikal bölgelere has bir sivrisinek türü olsa da son dönemlerde soğuk iklimler de dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerinde yaşadığı bilinmektedir.

Kaplan Sivrisineği

Latince karşılığı Aedes albopictus olan kaplan sivrisineği, Asya kökenli bir türdür. Adının kaplan olarak tanımlanmasındaki en büyük etken tıpkı kaplanlarda olduğu gibi hem bacaklarında hem de karın ve sırt bölümünde beyaz çizgilerin varlığıdır. Yalnızca Güneydoğu Asya’nın sulak bölgelerinde yaşayan kaplan sivrisineği, Asya ürünlerinin pazarlanması yoluyla tüm dünyaya yayılmıştır. Dang humması ve sarı humma virüsü taşıyıcısıdır.

Mansonia

Kanatları ve bacakları, büyük kahverengi ya da siyah parlak renklere sahiptir. Batı Afrika kökenli olan sivrisinekler, göletler ve su birikintilerinde yaşarlar. Son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz Rift Vadisi Humması hastalığının taşıyıcısıdırlar.

Culicinae

Sivrisineklerin en büyük alt türünü oluşturan Culicinae sivrisinekleri, aynı zamanda insanlara en zararsız olan sivrisinek olarak bilinir. Yeryüzünde kutuplar hariç dünyanın hemen her yerinde rastlayabileceğiniz bu kalabalık sivrisinek türü, durgun sulara yumurtalarını bırakarak çoğalırlar. Uzun ince bacaklara sahip vücut yapıları vardır. Bitki sıvıları ve dişileri yumurtlayabilmek için kanla beslenirler.

 

Yorum Yaz