Eklem Bacaklılar

Eklem Bacaklı Hayvanlar

2.3/5 - (27 votes)

Yeryüzünün en sıra dışı varlıklarından biri olan eklem bacaklı hayvanlar, baş, gövde ve karın bölgeleri olmak üzere üç bölümden oluşan vücut yapıları ve hemen her ortamda görülebilen, bilinen yaklaşık 700.000 ile 1.000.000 arasındaki türü ile dünyadaki yaşamda bizlere eşlik ediyor.

Latince ismiyle Arthropoda, (arthros ve podos kelimelerinin birleşimi ile eklem ve ayak) “eklem ayaklılar” anlamına gelen, hayvanlar  aleminin alt şubesini oluşturan eklem bacaklılar, karada, havada ve suda yaşayabilen türleri, gösterdikleri canlılık özelliklerinin farklılığıyla dikkat çeken varlıklar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Eklem Bacaklı Hayvanlar Hangileridir?

Hayvanlar alemi içinde en kalabalık grubu oluşturan eklem bacaklılar, omurgasızların da en büyük şubesidir.  Örümcekler, çok bacaklılar, kabuklular ve böcekler olarak dört grupta toplanan canlıların, beslenmelerinden üremelerine, solunumlarından sindirim sistemlerine kadar diğer türlerden çok farklı bir yapıya sahiptirler.

Eklem Bacaklı Hayvanlarda Vücut Yapısı

Üç bölümden oluşan vücut yapıları, baş, göğüs ve karından oluşur. Üç bölümün her biri ise çeşitli sayılardaki segmentlerden, parçalara sahiptir. Parçaların her biri esnek bir deri sayesinde birbirine bağlanmıştır. Vücut yüzeyleri dış iskelet olarak adlandırılan protein ve kitinden oluşan sert bir maddeden meydana gelir. Eklem bacaklılar adını almalarındaki en büyük neden, bacak, kanat, duyarga ve ağız gibi hareketli parçalarının tüm gruplarda eklemli yapıda olmalarıdır. Kitin maddesi dış epitelin bir salgısı durumundadır. Bu sert yapı canlının büyümesi için zaman zaman atılır.

Eklem Bacaklılar Nasıl Solunum Yapar?

Oldukça geniş bir aileye mensup oldukları için çok fazla sayıda türü bulunan eklem bacaklarda solunum, yaşam alanlarının özelliklerine göre şekillenmiştir. Eklem bacaklıların ince derili olan türleri vücut yüzeyinden solunum yaparlar. Suda yaşayan eklem bacaklılar solungaç solunumu yaparken, vücut yüzeyi sert iskeletten oluşan türleri, karada yaşayanlar ise trakealarda, borular sistemi olarak adlandırılan bir solunuma sahiptir.

Eklem Bacaklılarda Beslenme

Eklem bacaklılarda beslenme şekillerinde farklılık olabilir. Otçul, etçil ya da türe göre hepçil olabilirler. Genel olarak sindirim sistemlerini oluşturan barsakları ön, orta ve arka barsak olmak üzere üç bölüme sahiptir. Sahip oldukları bu üç bölüm çeşitli kalınlıktaki kısımlarında sindirim işlemi gerçekleşir. Diğer canlılardan farklı olarak kan dolaşımları açıktır. Kan dolaşımları oksijen taşımaz. Bunun yerine kan, besin maddelerinin, atık maddelerin ve hormonların taşıyıcısı konumundadır.

Eklem Bacaklı Hayvanlarda Üreme

Eklem bacaklılar ayrı eşeylidirler. Yumurta ile çoğalan bu canlıların yumurtadan henüz çıkmış yavruları larva olarak adlandırılır. Yaşama dönemleri içinde örneğin kelebekler gibi başkalaşım geçiren türleri de vardır.

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz

1 Yorum