Genel

Hayvanlarda Anne Ve Babalık

1.1/5 - (46 votes)

Memeli hayvanlar yavrularına gösterdikleri dikkat ve ilgi bakımından bütün öteki hayvanları geride bırakırlar. Böcekler balıklar sürüngenler ve amfibyum denilen gerek karada gerek suda yaşayanlar yumurtaları ile yavrularına oldukça büyük bir ilgi gösterirlerse de sayıları pek çok olan bu hayvan yavrularının hayatta kalıp kalmamaları doğrudan doğruya bir tesadüf işidir.

Buna karşılık kuşların yavrularına gösterdikleri ilgi dillere destandır. Yuvadan çıkmamış bir çok yavru kuşlar gerek annelerinden gerekse babalarından yakınlık ve himaye görürler. Öyle olmakla beraber memeliler grup olarak yavrularına çok daha fazla ilgi gösterirler.

Memeli hayvanın daha iyi bir ana veya baba olmasının sebebi nedir acaba? Bu hayvanların yavrularını canlı olarak doğurduklarını daha önce söylemiştik. Bir çok memeli hayvan yavruları görme duygusundan yoksun ve hemen hemen çıplak olarak dünyaya gelirler. Beslenebilmek için haftalarca hatta aylarca analarının sütüne muhtaçtırlar. Ana babalarının bakımından mahrum kaldıkları takdirde genel olarak yaşayabilmelerine imkan yoktur. Buna karşılık ilkel hayvanların yavruları daha erken çağda başlarının çaresine bakmayı öğrenirler.

Hayvanlar arasında aşk

Biliyor muydunuz ? Hayvanlar da aşık olurlar :)

Yabani hayvanların his hayatı bir çok bakımlardan insanınkine benzer. Duyguları belki de en çok flört zamanında birbirlerine yaklaşır. Her iki türe de içgüdüleri yaşamayı ve neslini devam ettirmeyi emreder. Her iki tür de eşlerine karşı kuvvetli bir sevgi beslerler ve arzularına engel olan üçüncü bir şahsa karşı da nefret duyarlar. Dişi yabani hayvanlar gene insanın dişisi gibi flört esnasında çekingen davranır ve kolay elde edilmemeye çalışır. Fakat erkek başka bir dişiyle ilgilenecek olsa derhal cilveye başvururlar. Ekseri hayvan çiftleri tıpkı insanlar gibi kuytu köşelerde birlikte olmayı tercih ederler ve böyle anlarında kendilerinden başkasıyla ilgilenmezler. Hatta bazı türler eşleriyle uzunca Balaylarına bile çıkarlar. Bir çok yabani hayvan düzenli bir hayat sürer. Flörtün zamanı vardır, doğumun da zamanı vardır. Ayrıca yemeye, uyumaya ve diğer faaliyetlere ayrı zaman ayırırlar. Hayat genel olarak yavrular ilkbaharda doğacak şekilde ayarlanmıştır. Bu mevsimde yiyecek boldur. İlerisinde ise yavruların büyümesi ve kışa hazırlanması için koca bir yaz vardır.

Yabani hayvanlar aşk mevsiminde fevkalade huzursuzdurlar. Hatta bu zamanlarda ne şekilde hareket edecekleri kestirilemez. Bazen erkekler haftalarca ağızlarına bir şey koymazlar. Fakat üreme mevsimi bir kere sona erdikten sonra eski düzenli hayatlarına dönerler. O zaman kavgalar ve düşmanlıklar da son bulur. Cazip bir dişi uğruna ölesiye dövüşen erkek hayvanlar gene can ciğer dost olurlar.

Anneler yavrularını nasıl doğurur ?

Yabani hayvanların arasında doğum aşağı yukarı insanlardaki gibidir. Zamanı yaklaşınca anne doğum sancıları çekmeye başlar. Acısı fazlalaşınca tek başına yola çıkarak kendine kuytu bir köşe arar. Böyle zamanlarda yanında katiyen erkek istemez. Eşinden kaçması onun yavruları yemesinden korkmasından ileri gelmez daha ziyade gebeliğin verdiği rahatsızlıktan ötürüdür ve bu rahatsızlık yüzünden de asabidir. Ölmek üzere olan bir hayvan da tıpkı böyle yalnız kalmak ister. Müstakbel anne zamanı gelince yavrulamak üzere yere uzanır. Fakat ihtimalle olanların farkında değildir. Yavrular yavrulamaz gene ayağa kalkar ve yavrusuna karşı değme insan annesi kadar sevgi ve ilgi gösterir. Doğum, yabani yaratıkların arasında oldukça kolay ve normal bir olaydır. Ölüm vakaları hemen yok gibidir. Evcil hayvanlarda görüldüğü gibi bir veteriner yardımına muhtaç değildirler.

Babaların çoğu keyiflerine düşkündür

Kuşlardakinin aksine pek az memeli yavrusu hem anadan hem de babadan bakım görerek büyür. Hele ilk zamanlarda yavrunun yanında sadece annesi bulunur. Sütü verebilen sadece anne olabildiğine göre bundan tabii bir şey yoktur. Fakat erkek deniz inekleri yavrulara doğumdan itibaren yakın bir ilgi gösterir ve anne karnını doyururken yavruyu her yere beraberinde taşırlar. Sürü hayvanlarının erkekleri yavrularına en küçük bir ilgi göstermezler. Fakat et yiyen hayvanların arasında babanın aile hayatında faal bir rol oynadığını görüyoruz. Anne yavrularını emzirirken o dişisine yiyecek taşır. Daha sonra yavrularına da yiyecek sağlar fakat yavrular pek ufakken babanın ine girmesine anne pek müsade etmez.

 

Anne hayvan iş başında

Yavrular annelerini kokusundan tanır. Koku, annenin yavrularını tanımasında da aynı rolü oynar. Bundan dolayı annenin ilk vazifelerinden biri yavrusunu tepeden tırnağa yalamaktır. Onların sahibi olduğunu bu şekilde belirtmiş olur. Bu vazifesini eğer ihmal ederse yavrularına sonradan hiçbir surette sahip çıkmaz. Bakımda geniş çapta içgüdüye dayandığı halde anne yavruları için hayli didinir ve emniyetleri için ciddi tedbirleri alır. Çok zaman onların uğruna ölesiye dövüşür. İnin veya yuvanın insan tarafından karıştırılması halinde derhal yeni bir yuva bularak yavrularını alelacele oraya taşır.

Anne, zamanı gelince yavruları memeden keser. Onları türlerinin besinine alıştırır. Ve diğer yiyecek bulma yöntemlerini göstererek hayata hazırlar. Memelilerde annelik içgüdüsü o kadar kuvvetlidir ki yavrularını kaybeden dişilerin, yalnız kalmış yetimleri evlat edindikleri çok görülmüştür. Mesela bir defasında yavruları öldürülen bir kedi ormana giderek bulduğu tavşan yavrularını beraberinde getirmiş ve onları kendi yavrusu gibi büyütmüştür. Genç memeli hayvanların bir yılı aşkın zaman anneleriyle beraber kalmaları hiç de ender değildir. Hele bazı cinslerde gençler kendilerine iş bulmaya çıkıncaya kadar aile ile bir arada kalır. Zaten bir çok anne tekrar yavrulamak üzere oldukları vakit yetişkin yavrularını yanlarından uzaklaştırırlar. Bu içgüdüye bağlı davranış tamamen aciz olan yeni bebekleri daha büyük abla ve ağabeylerinden korumaya yarar. Fakat yeni yavrular dünyaya geldiği vakit eski aile bağlarının kopması gerekmez. Anne ile çeşitli senelerde doğan yavruların arasında çok kere bütün bir ömür boyunca devam eden bir dostluk bağı yer eder. Bir dişi dağ keçisi çocuklarını ve torunlarını sürüsünde muhafaza eder ve hepsine yakın ilgi gösterir. Bir kurt sürüsü de çok kere bütün bir ailedir. Fakat burada aile reisi bir erkek kurttur. Memeli hayvanlardaki aile bağları genel olarak insanlardakine çok benzer. Bir çok ailelerin çözülmesine sebep olan etkenler yeni dünyalar fethetmek ve kendine mahsus bir yuva ile yavrular sahibi olmak arzusudur. Kendilerine iş arayan erkekler çok kere uzaklara gider ve genç dişileri de kandırıp beraberlerinde götürürler.

Yorum Yaz