Haberler

Evcil Hayvanlar Fiziksel ve Ruhsal Sağlığı Artırıyor

Evcil Hayvanlar Fiziksel ve Ruhsal Sağlığı Artırıyor
Rate this post

Yeni bir çalışmanın gösterdiğine göre, evcil hayvanlar sahiplerinin günlük yaşamlarındaki duygusal ve fiziksel sağlığını artırıyor.

Evcil Hayvanlar Fiziksel ve Ruhsal Sağlığı Artırıyor

Araştırmacılar, normal insanların sadık hayvanlarla ilişkilere sahip olmanın önemli ödüllerini topladığını söylüyorlar.

Miami ve Saint Louis üniversitelerindeki araştırmacıların yürüttüğü üç çalışma dizisi şu sonuçlara vardı:

“Halihazırdaki çalışma, evcil hayvanlar önemli bir toplumsal destek kaynağı görevi üstlenerek sahiplerinin yaşamlarını hem psikolojik hem de fiziksel açıdan hatırı sayılır bir kanıt sunuyor,” diyor araştırmacılar. Geçmişteki çalışmalar, esasen ciddi sağlık sorunlarıyla yüzleşen evcil hayvan sahiplerine odaklanmışken yeni çalışma evcil hayvan sahibi normal insanlarda birçok olumlu sağlık sonucu olduğunu gösteriyor.

“Evcil hayvan sahiplerinin, sağlık sonuçları ve bireysel farklılıklar açısından, evcil hayvan sahibi olmayanlardan birçok yönden daha iyi durumda olduğunu gözlemledik,” dedi çalışma araştırmacılarından biri.

Araştırmacıların çalışması ayrıca gösterdi ki evcil hayvan sahipleri, hayvanlarına yaşamlarındaki önemli insanlar kadar yakın. Yani evcil hayvanlarla ilişkiler sahiplerinin başkalarıyla ilişkilerinin önüne gelmedi veya onları etkilemedi.

Evcil hayvan sahipliği yükselişte

Çalışmalarda 370 katılımcı yer aldı. Bir çalışmada 217 kişi, gruptaki evcil hayvan sahiplerinin evcil hayvan sahibi olmayanlardan kişilik türü, bağlanma tarzı ve sağlık alanlarında farklı olup olmadığını göstermek için tasarlanmış anketleri yanıtladı.

İkinci bir çalışma 56 köpek sahibini kapsadı ve evcil hayvan sahiplerinin, hayvanların toplumsal ihtiyaçları karşıladığı hissedildiğinde daha fazla yarar görüp görmediğini saptamak için tasarlandı.

Son üç çalışma evcil hayvan sahibi 96 üniversite öğrencisini kapsadı. Öğrencilere toplumsal açıdan dışlandıklarını hissettikleri bir zamanı yazmaları istendi. Sonuçlara göre, evcil hayvanlar hakkında yazmak, reddedilme hisleriyle başa çıkmaya yardımcı olmada insanlar hakkında yazmak kadar etkiliydi.

Yorum Yaz