Hayvancılık

Büyükbaş Aşı Takvimi

1/5 - (1 vote)

Büyükbaş Aşı Takvimi

Hayvanlarımız; büyükbaş ve küçükbaş olarak iki gruba ayrılır. Büyükbaş Hayvanlar deyince akla; sığır, manda, dana, at, eşek vb. büyük çaptaki hayvanlar gelir. Küçükbaş hayvanlar ise; koyun, keçi vb. dir. Hayvan beslemenin sorumlulukları büyük olduğu gibi bu guruplarda hayvanların beslendiği çiftliklerde, hayvanların bakımını yapmak dikkat ister. Bu tür hayvanlar daha çok kurbanda kesileceği ve insanlar satın alıp yiyecekleri için özellikle aşılarına dikkat etmek gerekir. Büyükbaş aşı takvimine uymak çok önemlidir. Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan hayvancılığı yaparken; hayvanların beslendiği yerdeki sağlık koşulları son derece önemli bir yer tutar. Hayvanlar 12 ay boyunca sırayla aşılanır.

Büyükbaş aşı takviminde; Ocak ayında; bütün sığırlar bir yere toplanarak, genel sağlık kontrolleri yapılır. Hayvanlar gruplara ayrılır. Bakım ve yemleme programları yapılır. Verimli yavru vermeleri amacıyla, ineklere suni döllenme uygulanır. Özellikle tüberküloz, paratüberküloz testleri ile Brucellosis yönünden yoklamalar ve aşılar yapılır. Şubat ayında: 4-8 aylık dişi danalara S.19 aşısı, doğumları yaklaşan sığırlara ise septisemi aşısı yapılır ve bütün sığırlar, parazit tehlikesine karşı ilaçlanır. Nisan ayında sığırlara şap aşısı uygulanır. Haziran ayında 4-8 aylık olmuş olan danalara S-9 aşısı yapılır. Temmuz ayında, gebe olan ineklere septisemi aşısı uygulanır ve ineklere gebelik bitimine yakın sulu, hazmı kolay, yumuşak ve gaz yapmayacak yiyecekler verilmesi sağlanır. Ağustos ayında: Theileriosis hastalığına karşı koruyucu aşılama yapılır. Bir yaşına basan erkek ve dişilere tüberculin yapılır. Büyükbaş aşı takvimine göre yapılan bu planın kusursuzca işlemesi gerekir ki hayvanlar iyi olsun ve kendilerini iyi hissetsinler. İyi verim alınabilsin.

Eylül ayında, 4-8 aylık olan dişi danalara BR. S 19 aşıları ve doğumu yaklaşan sığırlara da buzağı septisemi aşısı uygulanır. Hayvanların, büyükbaş aşı takvimine uygun aşılanmaları çok önemlidir. Gerekli olan verim ve sağlıklı hayvanlar olmaları açısından bu çok önemlidir.

Yorum Yaz