Hayvancılık

Büyükbaş Hayvanlar İçin Aşı Takvimi

Rate this post

Büyükbaş hayvanların yaşamlarını sürdürebilmesi ve üretimin devamlılığı için sağlığının yerinde olması ve olası hastalıklara karşı mücadele edilmesi önemlidir. Canlının yaşamını tehlikeye sokabilecek hastalıklarla mücadele edebilmenin en etkili yollarından biri ise, henüz hastalıklar oluşmadan gerekli önlemlerin alınmasıdır. Bu açıdan büyükbaş hayvanlar için ölümcül tehlikelere yol açabilecek hastalıklara karşı geliştirilmiş olan aşılar hem canlı hayatını hem de üretimin devamlılığını sağlayabilmek için koruyucu önlemler olarak ortaya çıkar.

Maruz kalabilecekleri, ölümcül ve bulaşıcı hastalıklara karşı doğumlarından itibaren takip edilebilecek büyükbaş hayvanlar için aşı takvimi ile olası üzücü durumların önüne geçmek mümkün. Ülkemiz genelinde görülen ölümcül hastalıklara karşı oluşturulan büyükbaş hayvanlar için aşı takvimi, pek çok hastalık için canlı bünyesinin koruyucu bir bağışıklık geliştirmesine yardımcı olur.

Büyükbaş hayvanlar için aşı takvimi, doğru uygulandığında, hem can kayıplarına hem de büyük ekonomik kayıplara neden olan, pek çoğu bulaşıcı hastalıklara karşı olumlu sonuçlar alınabilmektedir.

Şap Aşısı

Yurdumuzun hemen her yerinde görülen tehlikeli bir hastalık olan şap için büyükbaş hayvanların ilk aşıları 4. aylarını tamamladıklarında, ikinci aşıları 8. Ayda ve üçüncü aşıları ise bir yaşına girdiklerinde yapılmalıdır. Buzağılıktan yetişkinliğe geçildiği yaşlardan itibaren şap aşısı uygulamaları her altı ayda bir olmak üzere ilkbahar ve sonbahar aylarında yapılması gereklidir.

Theileria Aşısı

Sarılık hastalığı olarak da bilinen bu tehlikeli ve ölümcül hastalık, büyükbaş hayvanlarda ekonomik kapılara neden olabilmektedir. Bu nedenle yıllık olarak yapılacak aşılamalarla büyükbaş hayvanlar 45 gün sonra hastalığa bağışıklık kazanırlar ve bu bağışıklık bir yıl sürer.

Escherichia Coli Aşısı

Yeni doğan buzağıların hayatta kalabilmeleri için atlatmak zorunda oldukları yaklaşık üç haftalık süre onlar için oldukça kritik bir dönemdir. Bu nedenle enterotoksijenik E.coli’lerin neden olduğu ve çoğunlukla ölümle sonuçlanan buzağı ishallerine karşı henüz doğumuna 4-6 hafta kala gebe ineğe bu aşı yapılarak buzağının hastalanmasının önüne geçilebilir.

Brusella Aşısı

Brusella hastalığına karşı yapılan aşıdır. Genç ve ergin dişi sığırları bu hastalığa karşı korumak için yapılır. Gençler için aşı dönemi 4-8 aylıkkendir. Ergin aşıları ise 8 aylıktan büyük dişi sığırların korunması için önemlidir. Aşılar sağlıklı dişi danalara 6. Ayda yapılır. Aşı iki yıl ara ile iki defa uygulanmaktadır.

Mantar Aşısı

Yılda bir kez yapılan aşı, sığırlarda deri üzerinde görülen bozuk para büyüklüğündeki lekelerle seyreden ve bu lekelerin beyazlaşma ve dökülme halini aldığı hastalığa karşı etkili bir koruma yöntemidir.

Yorum Yaz