Hayvancılık

Türkiye’de Büyükbaş Hayvancılık

4.4/5 - (197 votes)

İklim ve coğrafi şartların uygunluğu Türkiye’de büyükbaş hayvancılık tarımının yaygın olarak yapılmasına imkan verir. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi büyükbaş hayvancılığın adeta merkezi olarak kabul edilir. Geniş meraların ve yaz yağmurlarının da büyük etkisiyle büyükbaş hayvancılık Doğu Anadolu Bölgesinde aynı zamanda ekonominin de temelini oluşturuyor.

Büyükbaş hayvancılık, sığır, manda ve yük hayvanları arasında saydığımız at, eşek, katır gibi hayvanların bakımı, beslenmesi ve onlardan gelir getiren ürünler elde edilmesidir. Hemen tüm ürünlerinin değerlendirildiği, gelir getirici faaliyetler arasında bulunan büyükbaş hayvancılık ülkemizde son yıllarda yüksek verimli kültür sığırcılığı olarak da bilinen ırkların yetiştirilmesi ile hız kazanmıştır. Süt ve süt ürünleri, deri üretimi ve et üretiminde sektörün en büyük hayvancılık kolunu büyükbaş hayvanlar oluşturuyor.

Süt ve süt ürünleri için süt besiciliği, verimi yüksek et üretimi içinse etçi sığır besiciliği yaygın olarak yapılmaktadır. Güncel veriler ışığında ülkemizde yaklaşık 10 milyon sığır ve 120 bin civarında manda bulunmaktadır. Büyükbaş hayvancılığın ülkemizde sürekli olarak geliştirilmesi ve buna bağlı olarak ülke ekonomisinin canlanması ve istihdamın artırılması büyük önem taşımakta.

Türkiye’de Büyükbaş Hayvancılığı Etkileyen Faktörler

Türkiye sahip olduğu potansiyelinin hemen her sektörde tam anlamıyla kullanamayan ülkeler içinde ilk sıralarda yer alıyor. Gelişmekte olan pek çok ülkenin de sorunu olan bu durum, büyükbaş hayvancılık için de geçerli. Büyükbaş hayvancılığın ülkemizde geliştirilmesi için;

  • Büyükbaş hayvan soylarının ıslah edilmesi

  • Büyük oranda kentleşme kurbanı olan otlakların ıslahı ve korunması için önlemlerin alınması

  • Besi ve ahır hayvancılığının desteklenmesi ve yaygınlaştırılması

  • Girdi maliyetlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında tarımsal ürünlerin destelenmesi gibi alanın ihtiyaç duyduğu önlemlerin kısa süre içinde alınması Türkiye’de büyükbaş hayvancılık sektörünün ve aynı zamanda ülke ekonomisine yapılabilecek en büyük katkılar arasındadır.

Büyükbaş Hayvan Soylarının Islah Edilmesi

Ülkemiz büyükbaş hayvan sayısı olarak dünyadaki önemli ülkelerden biridir. Ancak ülke içindeki sorunumuz hayvan sayısına bağlı olarak elde edilen verimin düşük olmasıdır. Bunun başlıca nedeni ise yerli ırklarımızın düşük verimli hayvanlar oluşudur. Bunun önüne geçilebilmesi için ırkların ıslahının yapılması yüksek verimli ırkların yerli ırklarla melezleştirme çalışmaları yürütülmektedir.

Otlakların Islah Edilmesi ve Korunması

Türkiye’de büyükbaş hayvancılığın önemli bir kısmı meralarda beslenen hayvanlardan oluşur. Bu nedenle hayvan otlatılması için kullanılan meraların, otlakların ıslah edilmesi ve korunması gerekir. Bu alanların korunması için tarım alanına dönüşmelerinin engellenmesi, imara açılmaması ve aşırı otlatmanın engellenmesi gereklidir.

Besiciliğin Geliştirilmesi Gerekiyor

Daha yüksek verim alabilmek için modern besiciliğin yapılması gerekiyor. Besiciliğin yüksek verime ve gelire dayalı bir sektör olduğu düşünüldüğünde daha yüksek verime sahip ırklarla yapılacak büyükbaş hayvancılık tarımı ile çok daha az girdilerle çok daha fazla ürün elde edilebiliyor. Son yıllarda ülkemizde Marmara ve Ege Bölgeleri besi hayvancılığının hızla geliştiğini söylemek mümkün.

Yüksek verimli büyükbaş hayvancılık yapılabilmesi için daha modern ahırlara ve teçhizata da ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle besiciliğin geliştirilmesi için besicilerin yüksek sermayeler gerektiren modernleşme ihtiyaçlarının desteklenmesi önemli.

Girdi Maliyetlerinin Azaltılması İçin Tarımsal Üretim Desteklenmeli

Büyükbaş hayvancılığın en büyük sorunlarından biri de yüksek girdi maliyetlerinin bulunması. Üretim için girdi, tarımsal ürünlerin maliyetlerinin düşmesiyle de doğru orantılı olduğu için öncelikle tarımsal ürünlerin maliyetlerinde düşüşün ve buna bağlı olarak da büyükbaş hayvanların besi maliyetlerine yansıması büyük önem taşıyor.

 

Yorum Yaz