Hayvancılık

Türkiye’de Küçükbaş Hayvancılık

4.1/5 - (271 votes)

Türkiye, küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Avustralya, Çin, Yeni Zelanda ve İngiltere ile birlikte dünyadaki ilk beş ülkeden biridir. Bu tablonun oluşmasında ülkemizdeki yer şekilleri ve iklim şartlarının büyükbaş hayvancılığa oranla daha uygun oluşu gelmekte. Türkiye’de küçükbaş hayvancılık koyun, keçi ve üretimi sınırlı da olsa tüyü, kürkü için yetiştirilen hayvanlardan oluşur.

Türkiye’de küçükbaş hayvancılık içinde en çok yetiştirilen hayvan koyundur. Yıl itibariyle ülkemizde 25 milyondan fazla koyun bulunmaktadır. Özellikle İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmaz üzere İç Batı Anadolu, Güney Marmara, Trakya ve Karadeniz Bölgesinin iç yöreleri ülkemizde koyun yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı yörelerdir.

Dört mevsimin yaşandığı güzel ülkemizin büyük bir bölümünde yaz kuraklığı yaşanır. Bu nedenle yaz aylarında meralar ve çayırlar canlılığını kaybeder. Gür ve yeşil otlaklar isteyen büyükbaş hayvanlar için elverişsiz olan bu durum, küçükbaş hayvanlar için bir avantaj oluşturur. Özellikle bozkırların geniş yer tuttuğu İç Anadolu bu yönüyle koyun yetiştiriciliğinin merkezi durumundadır.

Yetiştiriciliği yapılan koyun sayısının 25 milyon oluşu, sanıldığı gibi çok büyük rakam değildir. Çünkü son yirmi yılda yaklaşık 50 milyon koyundan günümüze kadar neredeyse %50 ‘lik bir düşüş meydana gelmiştir. Bu düşüşün pek çok ekonomik ve toplumsal nedenleri olduğunu söylemek mümkün. Ancak gerek büyükbaş hayvancılıkta gerekse küçükbaş hayvancılıkta en büyük sorunların başında yerli ırkların rekabet gücünün zayıf oluşu gelir.

Ülkemizdeki yerli koyun ırklarının verimi, muadili diğer kültür koyunlarına oranla oldukça düşüktür. Bu da aynı zamanda maliyetin yüksek ve kazancın az olmasına neden olur. Türkiye’de küçükbaş hayvancılığın bir diğer önemli sorunu ise kar örtüsünün iç bölgelerde uzun süre kalması ve bu sürenin ağıllarda hazır yemler kullanılarak geçirilmesidir. Böylece girdi maliyetlerinde artış ve kazançta düşüş yaşanması, koyun yetiştiriciliğinin her geçen yıl düşüşler yaşamasına neden olur.

Ülkemizde Yetiştirilen Başlıca Koyun Irkları

Marmara ve Ege bölgelerinde çoğunlukla yetiştirilen kıvırcık koyun, İç ve Doğu Anadolu Bölgelerinde morkaraman ve dağlıç ırkları tarımı yapılan koyun ırklarının başında gelmektedir.

Keçi Yetiştiriciliği

Türkiye’de küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinden ikincisi olan keçi yetiştiriciliği, koyun yetiştiriciliği kadar yüksek sayılara ulaşmasa da ekonomik değeri olan ve ülkemizin hemen her yerinde yetiştirilebilen küçükbaş hayvanlardır. En sarp ve kayalıklı bölgeler de bile tarımının yapılabiliyor oluşu bakım ve beslenmesinin kolaylaşmasına ve yüksek kazanç elde edilebilmesini sağlar.

Ülkemizde özellikle Toroslar ve Ege Bölgesi’nin dağlık kesimlerinde yoğun olarak beslenen keçiler, et, süt ve kılları ile ürünlerinin tamamı değerlendirilir.

Ülkemizde başlıca iki farklı türünün tarımı yapılmaktadır. Bunlar;

Kıl Keçisi

Dokuma sektöründe kılı önemli bir değer olsa da son yıllarda artan sentetik dokuma sanayi kıl keçisi üretimini olumsuz yönde etkilemiştir.

Tiftik Keçisi

Ankara’nın en büyük markalarından biri olan tiftik keçisi, dünyada ilk kez Ankara’da kültür edilip yetiştirilen keçi türüdür.

 

Yorum Yaz

1 Yorum