Karından Bacaklılar

Sümüklü Böcekler Nasıl Beslenir Ne Yer?

4.6/5 - (18 votes)

Adlarını salgıladıkları maddenin sümük görünümünde olmasından alan sümüklü böcekler, karından bacaklılar sınıfına mensup, kabukları olmayan ya da artık körelmiş olan yumuşakcalardır. Bu özellikleri onları, sıkça karıştırıldıkları salyangozlardan ayırır. Bu yazımızda sümüklü böcekler nasıl beslenir, ne yer sorusunu cevaplarken onların farklı ve bir o kadar sıra dışı olan yaşamlarından kesitlere de yer vermeye çalıştık.

Sümüklü Böcek ve Salyangoz Birbirinden Farklıdır

Sümüklü böcekler sıklıkla karıştırıldıkları salyangozlarla büyük oranda benzer özellikler taşımakla birlikte birbirinden kolayca ayrılabilen özelliklere sahiptir. Bu özelliklerin başında sümüklü böceklerin bir kabuğunun bulunmamasına karşın salyangozların sırtlarında taşıdıkları yumuşak kabukları en belirgin farklılıklarını oluşturur.

Sümüklü böcekler, yaşamlarını devam ettirebilmek için beslenmelerini bitkiler ve meyvelerden sağlar. Ancak beslenebilmeleri için ihtiyaç duydukları hareketi ise özel salgıları aracılığıyla yaparlar. Salgılanan madde aynı zamanda onların hareket alanını da belirler. Çünkü karından bacaklılar sınıfında olmaları ve bacaklarının bulunmaması nedeniyle hareket edebilmeleri yalnızca salgılanan sıvı üzerinde gerçekleşebilmektedir.

Sümüklü Böcek Nasıl Beslenir?

Bu yumuşakçalar, beslenmelerini ağızlarının içinde birer şerit şeklinde uzanan ve üzerinin küçük dişlerle kaplı olduğu dilini kullanarak gerçekleştirirler. Dilin üzerinde sıralanan küçük dişlerle bitkileri koparırlar. Sümüklü böceklerin dili tıpkı bir törpü işlevi görür. Koparılan ve kolayca bu törpüde parçalanan bitkilerle beslenmelerini gerçekleştirirler.

Hareketlerini sağlayabilmek için ihtiyaç duydukları salgılarının devamlı olabilmesi ve dolayısıyla beslenmelerini gerçekleştirebilmeleri bitkilere olduğu kadar neme ve suya da ihtiyaç duyar. Söz gelimi sümüklü böceklerin vücutlarının büyük bir bölümünün sudur. Bu durum onların hareketlerini ve beslenmelerini kolaylaştırsa da aynı zamanda onlar için çok büyük bir dezavantajı da oluşturur. Çünkü kışın, düşen hava sıcaklıkları nedeniyle büyük çoğunluğu donarak yaşamını tamamlar. Yaz aylarında ise artan kuraklık da onların vücut sıvılarının azalmasına ve kuruyarak ölmelerine neden olmaktadır.

Yaşamlarını ve beslenmelerini çoğunlukla nem oranının yüksek olduğu bölgelerde devam ettirebilirler. Daha kurak bölgelerde yaşamlarını sürdürmeye çalışan sümüklü böcekler, nemin yükseldiği akşamları saklandıkları serin ve nemli ortamlardan çıkarak beslenme ihtiyaçlarını sağlama yolunu seçerler.

Sümüklü böcekler bitkilerle beslenen canlılar oldukları ve taşıdıkları bir zehir bulunmaması nedeniyle insanlar için tehlike oluşturmazlar. Ancak bitkilerle besleniyor oluşları ve özellikle tarım arazilerinde ve bahçelerde yapılan gece sulamaları onların buralarda beslenmelerini kolaylaştırdığı için mahsüller üzerinde ciddi kayıplar yaşatabilirler.

Ülkemizde, çok yağış alan bölgelerimiz, Karadeniz ve Marmara Bölgeleri gibi, onların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerin başında yer alır.

 

Yorum Yaz

2 Yorum