Köpek Eğitimi

Köpeklerin Eğitiminde Temel Komutlar

Köpek eğitiminde, Köpekleri kontrol altında tutabilmek amacıyla belli başlı komutlar vardır.

1- “İzle!” Komutu: Bu komut, Köpeklerin serbestçe yürümesini ya da sahibinin yanında yürümesini sağlamak için verilir. Bunun için Köpek’in boynunda tasma bulunur. Köpek eğiticisi, elindeki kayışla yürümeye başlar. Yürürken “izle!” komutu vererek yürür. Eğitimler her gün maksimum yarım saat süreyle verilmelidir.

Rate this post

Köpek eğitiminde, Köpekleri kontrol altında tutabilmek amacıyla belli başlı komutlar vardır.

1- “İzle!” Komutu: Bu komut, Köpeklerin serbestçe yürümesini ya da sahibinin yanında yürümesini sağlamak için verilir. Bunun için Köpek’in boynunda tasma bulunur. Köpek eğiticisi, elindeki kayışla yürümeye başlar. Yürürken “izle!” komutu vererek yürür. Eğitimler her gün maksimum yarım saat süreyle verilmelidir. Aksi taktirde Köpek sıkılacak ve eğitimden yeterli verim sağlanamayacaktır.

2- “Dur!” Komutu: Bu komut, sahibi tarafından Köpek’in yapmasını istemediği durumlarda söylenilir. Köpek, eğitimi aldıktan sonra her ne yapıyor olursa olsun durup bekler. Bunun için Köpek yürüme halindeyken, Köpek eğiticisinin elinde bulunan kayışla Köpeğin burnuna doğru deyerek engeller ve bu sırada “dur!” komutunu verir. Köpek hareket ederse tekrar “dur!” komutu ya da “hayır!” komutu verilir. Köpek durduğunda ödüller verilerek bu davranışını tamamen benimsemesi sağlanır. Aynı şekilde daha sonraki zamanlarda “otur, yat, gel” gibi komutlar, yine aynı yöntemle Köpek’e benimsetilir.

3- “Otur!” ya da “Çök!” Komutu: İkisi de aynı anlama geldiği için birisini kullanmak yeterlidir. Bu komutun amacı, Köpek yürürken ya da yatarken komutu aldığı anda oturmasının sağlanmasıdır.

Öncelikle Köpek, “izle” komutuyla yürütülür. Ardından “dur” komutuyla Köpek durdurulduktan sonra eğitici, eliyle köpeğin kalçasından hafifçe bastırarak oturması sağlanır. Komut tam anlamıyla yerine getirilinceye kadar “otur” komutu vermeye devam edilir.

Bu komutların Köpeklere tam anlamıyla benimsetilmesi için ödül ve ceza yöntemlerinin büyük faydası vardır.

Hayvan Sitesi

Yorum Yaz