Köpek Türleri

Chow Chow

Chow Chow
4.8/5 - (18 votes)

Chow Chow

Chow Chow (Çov Çov) ya da Çin Aslanı olarak adlandırılan bu köpekler, görünüşleri itibariyle birçok ırktan farklıdır ve birçok insanında tatlı bir görünüşü olmasından dolayı ilgisini çeker.

Fiziksel Özellikleri

Gözleri çekiktir, burun gözlerden itibaren başlar ve öne doğru geldikçe kütleşir ama hiçbir zaman sivri olmaz. Kulakları küçüktür, uçları yuvarlaktır ve hafif öne doğru düşüktür. Kafa bölgesinde aslan yelesi gibi tüyleri diken dikendir. Arka ayakları ise insan ayakları gibi tipik olarak dik bir şekilde durur. Kuyruğu her zaman kabarık, dik ve sırta doğru dönüktür.

Ana Vatanı

Chow Chow’un ana vatanı uzak doğudur. Daha çok Çin’den gelir. Bundan dolayı, Çin Aslanı olarak da tabir edilmektedir. Günümüzde olduğu gibi, uzun yıllar boyunca Çin’de beslenmiştir.

1800’lü yıllarda İngilizlerin gemilerle Avrupa’ya, daha sonra da Amerika’ya getirdiği bilinmektedir. Çin’de gemilere bekçilik yapmasında ve avcılıkta kullanılmaktaydı. Kürkünden de yararlanılmaktaydı. “Chow Chow” ismini İngilizler vermiştir. Bu isim, İngilizce bir deyimdir.

Davranış Özellikleri

Karakter olarak çoğu zaman başına buyruk hareket eder. Biraz asidir, fazla itaatkar değildir. Sadık olmakla beraber, ailenin diğer üyelerine ve yabancılara karşı temkinli yaklaşır. Bazı Çin Aslanları, tasma takmayı kabul etmez. Bazı komutlar öğretilebilse de çoğu köpek türünün aksine amaçsızca itaat etmez, komutların tutarlı olması gerekir. Genel olarak sakin ve sevecendir.

Yorum Yaz

1 Yorum