Memeli

Başlıca At Renkleri

4.4/5 - (19 votes)

Eskiden atların renklerinin atların huylarına tesir ettiği sanılırdıysa da bugün bunun gerçek olmadığı anlaşılmıştır.

Atın vücudunu örten kılların, yelenin ve kuyruğun rengine “don” denir. Atların vücudunun bazı yerlerinde, mesela alnında, yüzünde, ya da bacaklarının alt kısımlarındaki açık renkli işaretlere de “nişane” adı verilir. Aşağıda bazı at donları ve nişanelerini açıklayacağız.
At donlarının başlıcaları şunlardır:

YAĞIZ: Bu dondaki atların vücudunu örten kılları, yeleleri, kuyrukları siyahtır. Parlak olup da ışık altında güneşin ışığını yansıtanlarına “kuzgun yağız” denir. Yansıtmayanlarına “donuk yağız”, kırçıllı olanlarına ise “kirli yağız” denir.

AL: Rengi kahverengimsi kırmızı olan atlara al denir. Al atları doru ile karıştırmamak için yelelerinin ve kuyruğunun siyah olmamasına dikkat edilir. Alın da birçok açık ve koyulu tonu vardır. “Açık al”, “Koyu Al”, “Yanık al”, “Kiraz al”,”kestane alı”, “şarap alı” “sütlü kahverengi al” v.b. başlıcalarıdır.

BEYAZ: Rengi bembeyaz olup, hiçbir yabancı renkte tüyü bulunmayan atlara beyaz denir. Bu atlara çok ender rastlanır. Beyaz atı kırla karıştırmamak gerekir.

KIR: Vücudunu örten kıllar genellikle beyazdır, fakat yelede, bacakların uçlarında, kuyrukta, kiminde siyah, kiminde kahverengi tüyler karışmış bulunur. Bu bakımdan kır tek renk değil iki renk tüyün karışımından meydana gelir. Kırmızımsı tüylerle karışık olanına kızıl kır, para para siyah tüy toplulukları olana bakla kırı denir. Üveyik kırı, pamuk kırı, adi kır gibi birçok çeşidi vardır. Kırılmış demir parlaklığında görünenine demir kırı denir.

DORU: Bu dondaki atların vücutlarını örten kıllar kahverengi ve siyah arasında değişiklik gösterir. Vücut kahverengi olsa bile ayak uçları, yele ve kuyruk siyahtır. Doru da tıpkı kır gibi karışık bir dondur. Koyu hatta siyaha yakın renkte olanına kestane doru, kırmızıya kaçana kiraz dorusu denir. Açık doru, koyu doru, hurma dorusu, yanık kestane doru gibi pek çok çeşidi vardır.

KULA: Bu çeşit atların vücutları kirli sarı tüylerle kaplıysa da ayaklarının ucu, yelesi ve kuyruğu siyahtır. Açıklı koyulu çeşitleri vardır. “Kurt kulası” denen çeşidinin kıllarının ucu koyu dipleri açık olduğu için yaz gelip de tüyleri dökülünce hayvanın rengi de kışın olduğundan daha açılır.

BOZ: Al donun üzerine beyaz kılların yayılmasıyla meydana gelmiş bir dondur.

Başlıca nişaneler ise şu şekildedir;
SEKİ: Ayakların ucunda bulunan beyazlıklara seki denir. Bu lekenin büyüklüğüne göre seki eseri, tam seki, yüksek seki, çizme seki gibi adlar alır.

KARTOPU: Atların alnındaki beyaz lekeye kartopu denir. Top, yarım ay, yıldız biçimlerinde olur ve benzediği şekle göre adlandırılır.

AKITMA: Atların alınlarından başlayıp burunlarının üzerine doğru inen beyaz lekeye akıtma denir. Akıtma değişik biçimlerde olur, bütün burnu hatta alt çeneyi içine alabilir.

ALACA: Çoğu zaman koyu renk atlarda, özellikle al atlarda görülen bir nişanedir. Vücudunun büyük bir kısmında, sırtında, karnında, bacaklarında beyaz büyük lekeler olan atlara Alaca denir.

Yorum Yaz

3 Yorum

  • beyaz atlar ile kır atlar arasında adminin söylediği gibi fark vardır. literatürde de bu şekilde geçer. hatta donuk beyaz, süt beyaz, porselen beyazı, gülguni beyaz, gümüşi beyaz, kirli beyaz da beyaz atların alt donlarıdır.

  • Beyaz at diye bir şey olmaz. At adları Türkçe’dir, beyaz dediğin Arapça’dır ve kullanılırsa komik olur. Ona Kır denilir. Bu kullanımlar Ön-Türkçe’den bu yana gelmektedir. Binlerce yıldan günümüze gelmiş sözcüğü, son 10 yılda “beyaz at” yaptınız.

    • Merhaba öncelikle yorumunuz için teşekkürler.
      Bir çok kaynakta kır atın tamamen beyaz olmadığı ve aralarında gri kırçıllar bulunduğu belirtiliyor fakat dünyada başka hiç bir renk barındırmayan saf beyaz atlar da var. Kır atları tamamen beyaz olan atlardan ayırmak için beyaz at ifadesini kullandık çünkü kır at içindeki kırçıllarla bembeyaz olan at türünü tam olarak karşılamamaktadır.