Memeli

Kirpi Hakkında İlginç Bilgiler

kirpi
4.2/5 - (117 votes)

Kirpi bir gece hayvanıdır. Kirpiler bo­yu 30 santimden kısa olan, dikenlerle kaplı bir hayvandır. Fütur­suz bir yürüyüşü vardır: Hızlansa bile sürati düşmanlarınınkine kıyas­la azdır. Şişmanlığı ve etinin yumu­şaklığı sebebiyle herhangi bir yırtı­cı hayvan için seçme bir yemek olur.

Bütün mesele bu yemeği elde et­mededir. Gece gezmeleri esnasında bir düşmanla karşılaşan kirpi, eğer yakın yerde bir barınak yoksa kaç­maya teşebbüs bile etmez. Öyle ya­pacak yerde, vücudunu topaç hali­ne sokar ve başıyla ayaklarını bu topacın içine çeker. Böylece her tür­lü saldırıyı, tesirsiz kılan dikenli bir top halini alır.

Kirpi eti lezzetli olduğu için kirpinin pek çok düşmanı vardır. Ama vücudu sivri dikenlerle örtülü olduğundan, bu düşmanlarının pek azı kirpiye saldırmak cesaretini buiur. Bunlardan biri de tilkidir. Kurnaz tilki, kirpinin tortop olmasına aldırış etmeden yanına sokulur, onu bayır aşağı yuvarlayarak yakındaki bir su birikintisinin içine düşürür. Sonra da boğulmamak için açılan hayvana saldırarak, karın tarafından öldürür ve yemeye başlar.

KIŞ UYKUSUNA YATAR: Sonbahar sonlarına doğru havalar soğumaya başlayınca, kirpi de, birçok öteki yaratıklar gibi kışı derin bir uyku içinde geçirir. Toprak altındaki küçük bir kovuk, kirpi için eşi bulunmaz bir yuvadır.

KİRPİLER HAKKINDAKİ DOĞRU VEYA YANLIŞ İNANIŞLAR

ÜRKEK BİR HAYVAN: Kirpi çekingen ve ürkek bir hayvandır. Akşam hava karar­dıktan sonra yiyecek aramaya çıkan kirpi, bir düşmanıyla karşılaşınca he­men tortop olur ve sabırla düşmanının çekilip gitmesini bekler. Çünkü kirpi dikenlerini silâh olarak değil, sadece bir savunma aracı olarak kullanır.

Kirpiler, Avustralya ile Madagas­kar’ın dışında bütün Eski Dünya’ya yayılmış vaziyettedir. Onları Yeni Dünya’nın hiç bir yerinde göreme­yiz. Yüzyıllar boyunca birçok mem­leketlerde bu enteresan hayvancık hakkında türlü garip inanışlar yer etmiştir. Meselâ, Çin’in Hopei eyale­tinin yerlileri size kirpinin kutsal bir hayvan olduğunu ve saygı gör­mesi gerektiğini söyleyeceklerdir. Avrupa’da ise kirpinin, ineklerin sü­tünü sağdığını birçok yerlerde du­yabilirsiniz.

Kirpiler şüphesiz, annelerininkinden başka süt içmezler. Böcekler, hamam ve bok böcekleri, salyangoz­lar, sümüklü böcekler, solucanlar, kurbağalar, fareler, kuş yumurtaları ve yılanlarla karınlarını doyururlar. Daha doğrusu, yakalayıp öldürebile­cekleri her türlü hayvanı yerler.

Barındıkları yer bakımından da zor beğenir değildirler. Kayaların içindeki bir oyuk, kıyıdaki bir delik veya içi oyuk bir ağaç gövdesi, ılık ve kuru oldukça onlara barınak va­zifesi görebilir. Kirpi, kışları soğuk geçen ülkelerde kış uykusuna yatar.

 

 

Yorum Yaz