Hayvan Belgeselleri

Kangal Belgeseli

4.1/5 - (117 votes)

İzleyeceğiniz belgeselde Türkiyemizin özellikle Sivas bölgesinde meşhur olan.Sivas kangalı belgeseli ile kangallar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bu köpek türü henüz dünyadaki büyük köpek kulüplerinin bazıları kangalı ayrı bir tür olarak kabul ederken bir kısmı tarafından ayrı bir tür olarak tanınmamıştır.Türkler olarak Kangal Köpeği için tanıtma çalışmaları yapılmaktadır.Hakkında pek birşey bilinmeyen bu köpek türünün arkeolojik kalıntılardan bazı tahminler yapılmıştır.Kangal köpeği bugünki Türkmenistan dağlarındada görüldüğü olmuştur.Bu nedenle köpeğin Orta Asya kökenli olduğuda düşünülür ve Anadoluya göç eden Türklerle geldiği düşünülür.Kangal köpeğinin Tibet köpeği ile yakın akraba olduğuda ileri sürülür.Kangal Köpeği herşeyden önce doğal bir ırktır.Her hangi bir melezleme çalışması sonrasında elde edilmemiştir kısacası genlerinde başka bir köpek geni yoktur,safkandır.Dişi Kangalların hamilelik süresi 58-62 Gün arasıdır.Dişi Kangallar yavrularına çok önem verirler.Kangallar sahiplerine sadık olan bir türdür.

Kangal belgeseli ‘nde izleyebileceğiniz gibi, Kangal Köpekleri özellikle anadolu bölgesinde çobanların,sürüyü kurtlardan korumak için kullandığı bir köpek türüdür.Sürüdeki otçul hayvanlar otlanırken kurt gördüklerinde sesleri ile işaret ederek kangalı uyarırlar.Kangal durumu anlarsa kurtu bulur ve onunla savaşır.İyi Seyirler Dileriz.

 

Yorum Yaz