Hayvancılık

Büyükbaş Hayvan Sınıflandırma

4.6/5 - (11 votes)

BÜYÜKBAŞ HAYVANLARI SINIFLANDIRMA

Yapılan araştırmalarda dünyada 300’den fazla büyükbaş hayvan ırkının var olduğu tespit edilmiştir. İnsanlık için önemli olan ise bu ırkların verimlilikleridir. Bazı bölgelerdeki ırkların verimlerinin oldukça düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bunun nedeni olarak büyükbaş hayvanların bulunduğu ülkelerin az gelişmişlikleri gösterilmiştir. Yetiştirildikleri bölge ve çevrenin yanında büyükbaş hayvan genotipleri de verim seviyelerinde değişkenliğe neden olmaktadır. Bazı ırklarda süt verimliliği bazılarında et verimliliği daha yüksek olabiliyor. Tabii her ikisi yüksek ya da düşük olan ırklarda bulunuyor. Süt ve et verimliliği büyük baş hayvan sınıflandırmasında en önemli kriterdir. Bunun dışında iş gücünden tutun da derisi, gübresi, boynuz ya da kemikleri gibi değişik özellikleri de verimlilikte etkilidir.

Dünya genelinde büyükbaş hayvanları ırklarına göre sınıflandırırken yapılan listede üç ana kategori kullanılır. Bunlardan birincisi Sütçü Irklardır; Angler, Jersey, Holştayn, Guemsey gibi sütçü ırklar bu kategoride yer alır. İkinci olarak etçi ırkları sayabiliriz; Hereford,Angus,Şorthorn,Santagertrudis,Şarole vb bu kategoriyi oluşturur. Bir de kombine ırklar vardır. Yani hem etçi hem sütçü diyebilir. Esmer,Montofon,Simental vb. kombine ırklar arasında yer alır.

 

Ülkemizdeki büyükbaş hayvan ırklarını yerli ırklar, kültür ırkları ve melez ırklar olmak üzere üçe ayırabiliriz. Yerli sığır ırklarımız arasında en yaygın olanları; İç Anadolu Bölgesinde Yerli Kara; Doğu Anadolu’da Doğu Anadolu Kırmızısı, Ege ve Marmara’da Boz Irk, Güney Anadolu’da Güney Anadolu Kırmızısı gibi türlerdir. Ayrıca Kırım Bölgesinden Kırım Sığırı, Kafkaslardan gelen Zavot Sığırı, Maraş bölgesinin ufak tefek Maraş sığırı da yerli ırklarımız arasında yer alır. Kültür Irkları arasında Holstein Irkı süt verimi açısından öne çıkar. Kültür ırkları dünyanın çeşitli bölgelerinden özel olarak yetiştirildikten sonra ülkemize getirilerek özel olarak yetiştirilen hayvanlardır.

Yorum Yaz

1 Yorum