Köpekler

Yüzyıllardır Süren Bir Dostluk Hikayesi

Köpek Sevgisi
Rate this post

Köpek SevgisiBinlerce yıldır süren dostluk hikâyesi

Milattan önceki yıllarda başlayan köpek ve türlerini evcilleştirme çabaları, kurtlarla başlamış ve bu süreç uzun bir zaman almıştır.

Eğitilmeye, öğrenmeye çok kabiliyetli olan bu hayvanlar, günümüz dünyasında insanoğluna birçok konuda yararlılık göstermektedir.

Köpeklerin davranışları ve biyolojik yapısı birbirlerine benzerlikler gösterir. Psikolojileri insanlarınkine yakındır, düşman niyetli birisini düşüncelerini anlar, dostluğu düşmanlığı çok kolay ayırt ederler. Bir canlı olarak duygularının benzerliği insanlarla paralel olduğu için en kolay anlaşıla bilinen evcil hayvandır.

Bugün dünyada yüzlerce evcil köpek türü yaşamaktadır. Köpeklerin, görme, duyma, koku alma, duyuları birçok hayvana göre çok daha güçlüdür. Ve hemen hemen bütün köpekler avcıdır diyebiliriz.

Hizmetimize koşan sadık dost

Köpekler yüzyıllardır sağırlara ve körlere rehber, avcılara yoldaş, polis ve asker gibi güvenlik güçlerine yardımcı olmaktadırlar. Bununla beraber üzerlerinde deneyler yapılan, uyuşturucu kaçakçılarını yakalayan, yük arabalarını çeken, deprem, çığ, heyelan gibi felaketlerde enkaz altında kalan insanları kurtaran yine bu asil dostlarımızdır. Köpeklerin sahiplerine sadık, yapılan iyiliği unutmayan ve ihaneti sevmeyen bir yapıları vardır. Köpeklerle dostluğumuz neredeyse insanlıkla yaşıttır.

Hayvan Sitesi

Yorum Yaz