Hayvancılık

Hayvancılık Nedir?

4.3/5 - (405 votes)

Hayvansal gıdaların ve ürünlerin elde edilmesine yönelik olarak yapılan havyan yetiştirilmesi, beslenmesi, bakımını kapsayan tarım kolu genel anlamıyla hayvancılık olarak adlandırılmaktadır. Hayvancılık yalnızca hayvan yetiştirilmesi, ıslahı, bakımı ve beslenmesinden oluşan bir tarım değil aynı zamanda ekonomiyi, işletme teknolojilerini ve pazarlama gibi pek çok üretime yönelik bilimsel öğeleri de içine alan geniş bir konudur. Hayvansal üretimin hemen tüm çeşitlerini de içine alan bu sektör, tarımsal ekonomi içinde büyük bir yere sahiptir.

Hayvancılık, tarımı yapılan hayvanların sınıflarına göre altı ana üretim kolunda sürdürülen faaliyetleri kapsar. Bu sınıflama üretimi yapılan hayvanların ve elde edilen ürünlerin türlerine göre değişiklik göstermektedir.

 • Büyükbaş Hayvancılık: Sığır, manda, yük hayvanlarını kapsayan geniş bir koldur.
 • Küçükbaş Hayvancılık: Koyun, Keçi, Tavşan ve kürk hayvanlarının yetiştirilmesini kapsar.
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği: Balık ve diğer deniz hayvanlarının yetiştirilmesini içine alır.
 • Kümes Hayvancılığı: Tavuk, hindi, kaz ve ördek, bıldırcın ve son dönemde adı sık sık gündeme gelen deve kuşu yetiştiriciliğidir.
 • Arıcılık: Balı arısı yetiştirilmesini ve bal arısının bal, bal mumu gibi ürünlerinin elde edilmesidir.
 • İpek Böcekçiliği: İpek ipliği üretmeyi amaçlayan tarımdır.

Hayvancılık genel olarak hayvansal ürünlerin ve hayvan gücünün artan ihtiyaçlara cevap verebilmesi için ekonomik değere dönüştürülmesini amaçlayan bir meslek kolu olarak da düşünülmelidir. Çok daha fazla hayvansal ürün elde edilebilmesi, kaliteli ırkların yetiştirilmesini, beslenmesini, bakımını gerektirirken aynı zamanda ekonomiklik ilkesinin de göz önünde bulundurmasını zorunlu kılar. Bu nedenle hemen tüm hayvancılık faaliyetleri, maksimum ürün, minimum maliyet hedefler.

Gerek dünyada ve gerekse ülkemizde yapılan hayvancılık tarımı, artan nüfus ve kentleşmenin ekseninde daha çok sanayi ve daha az insan gücüyle, daha kaliteli ve verim sağlayan ırkların yetiştirilmesini ve ıslahını da içerir.

 • Büyükbaş Hayvancılık

Hayvancılık denince akıllara ilk gelen tür büyükbaş hayvancılıktır. Sığırcılık, mandacılık, yük hayvanları olan at, eşek ve katır gibi hayvanların tarımını kapsayan büyükbaş hayvancılık, ekonomiye doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı yararla büyük bir yere sahiptir.

Sığır besiciliği ve süt besiciliği bu alan içinde ayrıca ele alınması gereken hayvancılık türüdür. Gerek beslenmemizde ve gerekse endüstriyel ürünlerin üretilmesi için büyükbaş hayvancılık temel hayvancılık faaliyetlerinin başında gelmekte.

Manda yetiştiriciliği son yıllarda önemini giderek kaybetse de, doğal ve organik ürünlere olan talebin giderek artıyor oluşu, küçük ve orta büyüklükteki üreticilerin bu alana yapacağı katkılarla eski günlerini yakalayabilecek potansiyele sahiptir.

İş gücünden yararlanılan, yük hayvanları at, eşek ve katır yetiştiriciliği, artan motorlu araçların yaygın olarak kullanılmasıyla önemini ve sayılarını büyük oranda kaybetmiştir.

 • Küçükbaş Hayvancılık

Hayvancılık tarımı içinde hem yetiştiriciliği ve bakımının kolay oluşu, hem de ürünlerinin yüksek fayda sağladığı bir diğer havancılık türü de küçükbaş hayvancılığıdır. Koyunculuk, keçicilik, tavşan, kürk hayvanları yetiştiriciliğini de kapsayan küçükbaş hayvancılık, özellikle koyun ve keçi üretiminin et, süt, yün ve tiftik gibi ekonomik değeri asla kaybolmayan ürünlerin sağlandığı bir koldur.

Kısa sürede yetiştirilebiliyor oluşları, yılda ortalama iki doğum yapabilmeleri de göz önüne alındığında, hayvancılık alanında kazançlı sektörlerin başında geldiğini söylemek gerekir.

 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Avcılığın dışında kalan, denizlerin ya da tatlı suların ayrılmış olan bölümlerinde veya oluşturulan gölet, havuz gibi balık ve deniz hayvanlarının yetiştirilmesine imkan sağlayan alanlarda yapılan hayvancılık türüdür. Su ürünleri yetiştiriciliği ülkemizde pek çok deniz mahsulünün yetiştirildiği ve tatlı sularda özellikle alabalık, sazan gibi balıkların tarımının yapıldığı hayvancılık türüdür.

 • Kümes Hayvancılığı

Kanatlı hayvanların yetiştirilmesini kapsayan kümes hayvancılığı, tavuk, hindi, bıldırcın, ördek, kaz ve deve kuşunu kapsayan hayvancılık türüdür. Üretiminin kolay ve düşük maliyetlerle yapılabiliyor oluşu kümes hayvancılığını diğer tüm hayvancılık türlerinden ayıran en önemli özelliğidir. Yalnızca et değil aynı zamanda besin değeri çok yüksek olan yumurta üretimi de yine kümes hayvancılığı içinde yer alan büyük bir tarımsal kolu oluşturur.

 • Arıcılık

Mucizevi bir besin olan balın üretimini kapsayan arıcılık, düşük maliyet ve işgücünün yüksek katma değere dönüştürüldüğü büyük bir endüstridir. Bal arılarının ürettiği bal, bal mumu, polen, arı sütü gibi besin değeri yüksek olan ürünlerin ekonomisine dayanan bir hayvancılık koludur.

 • İpek Böcekçiliği

Son yıllarda değerini büyük ölçüde kaybeden ipek böcekçiliği, artan teknoloji ve buna bağlı olarak üretimi yapılan sentetik ip ve kumaşların düşük maliyetleri nedeniyle önemini yavaş yavaş kaybeden hayvancılık koludur.

 

 

 

Yorum Yaz

3 Yorum