Hayvancılık

Büyükbaş Hayvanlar Nelerdir?

3/5 - (138 votes)

Hayvansal üretimin en büyük kolunu oluşturan büyükbaş hayvanlar, verimi ve ekonomik değerinin yüksek oluşu nedeniyle tarımsal faaliyetler arasındaki yerini her zaman koruyor. Bu yazımızda hayvancılık alanında adını sıkça duyduğumuz büyükbaş hayvanlar nelerdir, neden böyle bir sınıflama yapılmış ve kullanılıyor, sizler için araştırdık.

Hayvansal üretim, insanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan pek çok besin maddesinin üretilmesini ifade eder. Ancak gerek üretilen ürünlerin çeşidi ve gerekse ürün elde edilen hayvanların hem fiziksel hem de ekonomik değerleri, beraberinde belirli sınıflamaları getiriyor. Bu sınıflamalar içinde, yetiştirilen, tarımı yapılan hayvanlar verim değerlerine göre geniş bir sınıflama ve kola ayrılmış durumda.

Büyükbaş Hayvanlar Hangileri?

Büyükbaş hayvanlar, tarımı yapılan hayvanlar arasında hem gelir getiren bir meslek kolu olan büyükbaş hayvancılığı hem de et, süt ve deri endüstrisinin olmazsa olmaz girdilerinin en büyük kaynağıdır. Bu tanımlamadan da anlaşılacağı gibi büyükbaş hayvanlar, diğer tüm hayvancılık kollarındakilerden daha büyük fiziksel özelliklere sahip canlılardır. Fiziksel özelliklerin büyük oluşu aynı zamanda elde edilen ürünlerin da doğru orantılı olarak büyük olmasını sağlar. Büyükbaş hayvanlar, sığır, manda, yük ve binek hayvanları olarak saydığımız at, eşek, katır ve devedir.

Büyükbaş Hayvanlar İçinde Sığır Grubu Geniş Yer Tutuyor

Büyükbaş havyanlar içinde geniş bir yer tutan sığır, evcilleştirilmiş, etinden, sütünden ve gücünden faydalanılan hayvanlardır. Doğumlarından itibaren çeşitli adlara sahip olurlar. Sığır grubunun yeni doğan mensupları buzağı, altı aylıktan bir yaşına kadar olanlara dana, henüz doğum yapmamış olan ergen dişilere düve, altı aydan itibaren yavru sahibi oluncaya kadarki dönemde erkek sığıra tosun, yavru sahibi olmuş yetişkin ve damızlık erkek sığırlara boğa, enenmiş ve çoğunlukla gücünden faydalanılan sığırlara ise öküz denir. Sığırların en bilinenleri ise doğum yapmış dişiler yani ineklerdir.

Sığır gurubunun eskisi kadar ülkemizdeki sayısı ve önemi kalmamış olan diğer bir grubu da mandalardır.

At, Eşek, Katır ve Deve Büyükbaş Hayvan mı?

Sanılanın aksine yük ve binek hayvanlar da büyükbaş hayvanlar sınıfına girer. Bu hayvanların da tarımı yapılmaktadır. At, eşek, katır ve develer büyükbaş hayvanlar arasında yer alır. Ancak teknolojinin ve ulaşım araçlarındaki hızlı gelişim bu hayvanlara olan ihtiyacı büyük oranda azaltmıştır.

 

 

Yorum Yaz

2 Yorum