Hayvancılık

Küçükbaş Hayvanlar Nelerdir?

3.3/5 - (127 votes)

Küçükbaş hayvanlar, adlarını fiziksel olarak diğer besi hayvanlarından küçük olmalarına borçludurlar. Bu gurubun içindeki hayvanlar adeta üretim merkezleri gibidir. Akıllara gelebilecek hemen tüm tarımı yapılan ürünlerin elde edilebilmesini sağlarlar. Etleri, sütleri, derileri, yünleri, tüyleri gibi hayvancılık endüstrisinde tüm yönleriyle değerlendirilebilen hayvanlardır.

Küçükbaş Hayvanlar Hangileri?

Elbette bu grubun en bilineninden başlamalıyız. Küçükbaş hayvanlar asında en popüler olan grup koyunlardır. Süt, et, deri ve yünleri ile çok yüksek verime sahip olduğu kadar, yıl içinde iki defa yavrulayabilmesi, özelliklerine göre çoğunlukla ikiz kuzular doğurmaları onların yüksek kar getiren besicilik faaliyetleri arasında ilk sıralarda olmalarını sağlar. Beslenmelerinin ve bakımlarının da oldukça kolay ve düşük maliyetler gerektirdiğini de belirtmeliyiz. Çünkü koyunlar yılın neredeyse tamamında kar yağışı haricinde, sürekli olarak otlatılabilir. Geniş meralar, onlar için en iyi besindir. Koyunlar; kendi içinde özelliklerine göre de sınıflandırılabilir. Koyunun erkeğine koç, yavrusuna kuzu, bir yaşına erişmiş olanlara toklu, iki yaşına erişmiş olan koyunlar şişek ve üç yaşındakiler ise ögeç olarak adlandırılır. Koyun çoğunlukla dişilerin ve küçükbaş hayvanlar arasındaki genel gruplandırmayı ifade eder.

Keçiler de Küçükbaş Hayvanlardandır

Ülkemizde tarımı yapılan hayvancılık faaliyetlerinden biri de keçi besiciliğidir. Keçiler hem çevik yapıları hem de yüksek verimleri ile küçükbaş hayvanlar içinde ekonomik değerleri oldukça yüksek olan sınıfta yer alırlar. Et, süt, deri ve tiftik üretiminde söz sahibidirler. Özellikle ülkemizin dondurma üretiminin temelini keçi sütü oluşturur. Keçiler de doğumlarından yetişkinliğe kadar pek çok isimle adlandırılırlar. Doğumdan altı aylık oluncaya kadar oğlak, altı aydan bir yaş arasında olanlara çepiç, yaşına girmiş keçilerin iki yaşına kadar olan geçen süredeki adları seis, çiftleştirmede kullanılan ve iki yaşından büyük erkek keçiler ise teke olarak adlandırılır.

Tavşanlar Küçükbaş Hayvan mı?

Pek bilinmese de tavşanlar küçükbaş hayvanlar arasında sayılırlar. Kürkleri, tüyleri ve etlerinden yararlanılan tavşanlar ülkemizde ve dünyada tarımı yapılan küçükbaş hayvanlardır. Bu tanımlama içinde sayılmalarında evcil oluşları, gelir getiren ekonomik değere sahip ürünler elde edilebilmesi ve elbette fiziksel olarak gerçekten küçük oluşları yatıyor.

 

 

Yorum Yaz