Memeli

Gerçek Vampirler : Kan Emen Yarasalar

vampir yarasa
Gerçek Vampirler : Kan Emen Yarasalar
5 (100%) 1 Oy

Vampirler masal değildir. Canlı yaratıkların toplarda­marlarından emdikleri sıcak kan ile yaşayan gerçek vampir yarasa türleri vardır. Bu canlı yaratıklara insan da dahil­dir. Bu yarasaların dişleri deriyi ko­layca delecek yapıdadır. Mideleri de bilhassa kanı sindirecek tarzda de­ğişime uğramıştır. Esasen kandan başka şeyle beslendikleri bilinme­mektedir.

Vampir yarasa’nın kanlı sırrını keşfeden ilk Avrupalı’nm tabiat bilgini Charles Darwin olduğu zannedi­lir. Aslında, Felix de Azara adın­da bir İspanyol da, 1302 yılında bu hayvanı Paraguay’da tetkik konusu etmişti. Fakat her ikisinden de önce Avrupa’da kan emen vampirle­re dair hikâyeler dilden dile dolaşı­yordu. . Bilhassa Balkanlarda ve Transilvanya bölgesinde, vampirle­rin, geceleri mezarlarından çıkarak insanların kanını emen ve bu suretle kuvvetlerini tazeleyen ölüler olduğu­na inanılırdı.

Bundan ötürü vampir adının kan emen yarasalara da mal edilmesi ve bu türe gerçek vampir yarasa denilmesi normaldir. (Bilim­sel adı: Desmodontidae).

GERÇEK VAMPİR

Amerika’nın Meksika ile Brezilya arasındaki bölgelerinde yaşar. Kötü şöhretine rağmen, görünüşü insanda korku uyandırmaz. 7-8 santim uzunluğundaki vücudu donuk gri veya kahverengimsi kısa ve sık tüylü bir kürkle kaplıdır. Birçok yarasaları büsbütün çirkinleştiren yaprak bu­run, yani burnun üzerindeki çıkıntı onda yoktur, kulakları da ufak ve sivridir.

Gerçek vampir, genellikle bir düzi­ne kadar topluluklar halinde yaşa­makta ve mahzenlerin duvarların­daki deliklerde ve çatlaklarda gün­düz uykusunu uyumaktadır. Uzun bacakları, dikey duvarların üzerin­de koşmasına ve şaşılacak bir sürat­le çatlakların içine Büzülmesine el­verişlidir. Kanatlarını katladığı za­man, dört ayaklı bir hayvan gibi yü­rümekte veya kurbağa gibi hopla­maktadır.

Usta bir operatör: Vampirin ısı­rığı hiç acı vermez. Aslında bu ya­rasa ısırmaz. Arka dişleri iyi gelişmemiştir. Jilet keskinliğinde­ki ön dişlerinden, kurbanlarının bir toplardamarını yarmak yoluyda faydalanır. Dâhi operatör bu kesimi o kadar ustalıkla başarır ki, uykusu hafif olan bir kurbanını uyan­dırmaz dahi.

Vampirler bazen muhtemel kur­banlarının üzerinde uçarken görü­lürler. Kurbanının vücudunun belli bir yerini sanki yelpazeliyorlardır. Bazı kimseler, yarasa kanatlarının harekete geçirdiği serin havanın, bu yarma işinin acısız oluşunda rolü bulunduğuna inanırlar.

Hastalık tehlikesi: Yarasa, kan içerken, kurbanının üzerinde durur. Sanılanın tersine, kanı emecek yer­de, yaradan aktıkça yalar. Kurba­nı bu yüzden rahatsızlık duymaz, ya­rası da çabuk kapanır. Asıl tehlike, bu küçük vampirin kuduz gibi bazı hastalıkların mikroplarını bulaştır­masıdır. Atlar, sığırlar ve insanlar vampirlerin kan emmesi yüzünden büyük zararlara uğramışlardır.

Allahtan, bu yarasalar kalabalık bir aile teşkil etmezler. Topu topu üç türleri vardır.

Yorum Yaz

Hayvanlar Alemi Kupalemun'unuzu Aldınız Mı?

Bu kupalarda size ait özel bir QR kod var.

Marka tescilli yeni trend kupalar için hemen tıklayın.