Memeli

Valabiler : Küçük Kangurular

valabi
4/5 - (2 votes)

Valabi ve pademonlar, tavşan büyüklüğünde kangu­rulardır. Bazı valabiler küçük kan­guruların boyuna erişirler.

Valabi’lerin de büyük akrabaları gibi zıplamaya ve ileriye atlamaya yarayan aşırı derecede geniş ve uzun arka bacakları ve ayakları vardır. (Macropodidae) olan aile adları da zaten büyük ayaklar anlamına gelir. Kuyrukları da genellikle uzun, kalın ve kuvvetlidir. Valabiler kuyruğunu destek ve denge or­ganı olarak kullanır.

Valabi Nerede Yaşar?

Avustralya, Yeni Gine, Tasmanya ve komşu adalarda türlü valabi cins­leri yaşar. Bunlar gri veya kahve­rengi zarif ve sevimli hayvanlardır. Huyları iri tavşanlarınkine benzer. Son derece hızlı hareket ederler. Ço­ğu, ağaçsız ovalarda yaşar ve ken­dilerine toprağın içinde yuva yap­maya lüzum görmeyerek sığ hen­deklerde yatmakla yetinirler. Kaya­ların veya çalıların arasında yaşa­yanları da vardır.

Valabiler de tavşan türleri gibi ot, yaprak ve türlü bitkilerle beslenir­ler. Arkadaş canlısı olan bazı türler tapluluk halinde yaşarlar. Diğer ba­zı türler ise çiftleşme zamanının dı­şında yalnızlıktan hoşlanırlar. Bazı­ları yalnız geceleri gizlendikleri yer­lerden çıkarlar.

Şeritli Valabi

Bu, türünün enteresan üyelerin­den biridir. Gri renkteki sırtının alt ucu ile kuyruğunun başı arasında on bir veya on iki kısa çizgi vardır. «Çivi kuyruklu valabi» denilen bir cins de, adını, kuyruğunun ucunda­ki boynuzumsu çıkıntıdan almıştır.

Kaya Valabisi

Bu da dikkate değer bir türdür. Yüzü aşınmış cilalanmış kayaların üzerinde zıplarken kaymaması için, art ayaklarının yastığımsı bir tabanı vardır. Bu valabi de, daha iri kan­gurular gibi güneşlenmeyi sever, bazen de bir kayanın üzerinde dim­dik oturur. Fakat uyuduğunu sanan­lar çok aldanırlar. Hayvan bir tehlikenin yaklaştığını sezerek göz açıp kapayıncaya kadar ortadan kaybolur.

Valabiler Hakkında İlginç Bilgiler

Valabilerin afyon bağımlısı olduğuna dair bir söylenti dolaşmaktadır. Aslı var mıdır bilinmez ama bir hayvanın uyuşturucu bağımlısı olması ilginç bir durumdur. Bunun yanında yeni bir trend olarak valabi etinin gurmeler tarafından çok lezzetli bulunduğu söylenmektedir. Ama bu tatlı minik kanguruya yemek için nasıl kıyılır bilemiyoruz.

Valabilerin çok vefalı olduklarıyla ilgili de bir hikaye vardır. Öksüz kalmış bir Valabi’yi büyüten kadın kendi kendine yaşayacak güce ulaştığında bu hayvanı doğaya salmış. Bir kaç yıl sonra bu Valabi kendi çocuğu ile birlikte kendini büyüten insanın bulunduğu yere gelerek çocuğunu göstermek istemiştir. Bu da yine bayramda seyranda ailesini ziyarete gitmeyen birçok insan bulunduğu gibi kendini büyüten kişiye çocuğunu göstermeye getirecek derecede vefalı hayvanlar da var dedirtiyor.

Yorum Yaz